Ruszyła rejestracja kandydatów na studia stacjonarne

W dniu 8 maja 2017 roku ruszyła rejestracja Kandydatów na studia stacjonarne na Wydziałach:

Wy­dział Ma­lar­stwa

Wy­dział Rzeź­by

Wy­dział Gra­fi­ki

Wy­dział Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki

Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz

Wy­dział Wzor­nic­twa

Wy­dział Sz­tu­ki Me­diów

Wy­dział Sce­no­gra­fii

Nabór na inne kierunki ruszy zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem