Wymogi dotyczące zdjęcia cyfrowego i papierowego

Plik do pobrania:

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW  

Wymogi dot. zdjęcia cyfrowego i papierowego

Kandydat na studia prowadzone przez ASP w Warszawie zobowiązany jest o przygotowanie i złożenie fotografii cyfrowej i papierowej.

 

Fotografia cyfrowa z wizerunkiem kandydata, przeznaczona do wstawienia
w systemie IRK, musi być przygotowana wg następujących wymogów:

 • musi być kolorowa i mieć jednolite jasne tło
 • musi mieć proporcje 20 mm x 25 mm (236×295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)
 • musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów
 • musi mieć dobrą jakość, ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry
 • musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii
 • musi pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice
 • musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa poniżej

Fotografia papierowa z wizerunkiem kandydata (identyczna z fotografią umieszczoną w systemie IRK), składana wraz z innymi dokumentami musi być przygotowana wg następujących wymogów:

 • musi być kolorowa
 • musi mieć jednolite jasne tło
 • musi mieć proporcje 35 mm x 45 mm
 • musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów
 • musi mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry
 • musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,– o ile nie występują przesłanki, o których mowa poniżej
 • fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 511)

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019