Minima punktowe przy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i stacjonarne jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  w związku z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020, ustaliła następujące minima punktowe kwalifikujące kandydata do kolejnego etapu egzaminów wstępnych oraz minima punktowe kwalifikujące kandydata na I rok studiów:

 • Kierunek Malarstwo (stacjonarne jednolite studia magisterskie):
  • do etapu III egzaminów (autoprezentacji) przystąpią kandydaci, którzy uzyskają minimum 60 punktów za II etap egzaminów (część praktyczną)
  • zakwalifikowani na I rok studiów będą kandydaci, którzy uzyskają łącznie minimum 80 punktów za część praktyczną (II etap egzaminów) oraz autoprezentację (III etap egzaminów)
 • Kierunek Rzeźba (stacjonarne jednolite studia magisterskie):
  • do etapu III egzaminów (autoprezentacji) przystąpią kandydaci, którzy uzyskają minimum 60 punktów za II etap egzaminów (część praktyczną)
  • zakwalifikowani na I rok studiów będą kandydaci, którzy uzyskają łącznie minimum 81 punktów za część praktyczną (II etap egzaminów) oraz autoprezentację (III etap egzaminów)
 • Kierunek Grafika (stacjonarne jednolite studia magisterskie):
  • do etapu II egzaminów (część praktyczna) przystąpią kandydaci, którzy uzyskają minimum 11 punktów za I etap egzaminów
  • na kierunku Grafika Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustaliła, że nie podaje minimum punktowego kwalifikującego na I rok studiów
 • Kierunek Architektura Wnętrz (stacjonarne studia I stopnia):
  • do etapu III egzaminów (autoprezentacji) przystąpią kandydaci, którzy uzyskają minimum 61 punktów za II etap egzaminów (część praktyczną)
  • zakwalifikowani na I rok studiów będą kandydaci, którzy uzyskają łącznie minimum 75 punktów za część praktyczną (II etap egzaminów) oraz autoprezentację (III etap egzaminów)
 • Kierunek Scenografia (stacjonarne studia I stopnia):
  • zgodnie z punktem IV. 2. 5) Rozdziału I Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2019/2020, na kierunku Scenografia do III etapu egzaminów wstępnych dopuszczeni zostają wszyscy kandydaci biorący udział w każdej części egzaminu praktycznego
  • zakwalifikowani na I rok studiów będą kandydaci, którzy uzyskają łącznie minimum 85 punktów za część praktyczną (II etap egzaminów) oraz autoprezentację (III etap egzaminów)
 • Kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki (stacjonarne jednolite studia magisterskie):
  • do etapu III egzaminów (autoprezentacji) przystąpią kandydaci, którzy uzyskają minimum 60 punktów za II etap egzaminów (część praktyczną)
  • na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustaliła, że nie podaje minimum punktowego kwalifikującego na I rok studiów
 • Kierunek Wzornictwo, specjalność: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej oraz specjalność: projektowanie ubioru (stacjonarne studia I stopnia):
  • do etapu III egzaminów (autoprezentacji) przystąpią kandydaci, którzy uzyskają minimum 50 punktów za II etap egzaminów (część praktyczną)
  • na kierunku Wzornictwo Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustaliła, że nie podaje minimum punktowego kwalifikującego na I rok studiów
 • Kierunek Sztuka Mediów (stacjonarne studia I stopnia):
  • do etapu III egzaminów (autoprezentacji) przystąpią kandydaci, którzy uzyskają minimum 20 punktów za II etap egzaminów (część praktyczną – przygotowanie do autoprezentacji)
  • zakwalifikowani na I rok studiów będą kandydaci, którzy uzyskają łącznie minimum 55 punktów za wszystkie trzy etapy egzaminów
 • Kierunek Historia Sztuki (stacjonarne studia I stopnia):
  • do etapu II (autoprezentacja) przystąpią kandydaci, którzy uzyskają minimum 6 punktów za I etap egzaminów (portfolio)
  • zakwalifikowani na I rok studiów będą kandydaci, którzy uzyskają łącznie minimum 21 punktów za I etap egzaminów (portfolio) i  II etap egzaminów (autoprezentację).
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019