Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

OGŁOSZENIE – egzamin praktyczny – Wydział Malarstwa

Opublikowano 12 czerwca 2019

INFORMACJA
dla kandydatów na I roku studiów Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie
na rok akademicki 2019/2020

 

Egzamin praktyczny rozpoczyna się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
o godzinie 8:45 i będzie przebiegał wg. następującego planu:

 

24 czerwca godz. 8:45-18:00 – szkice, 6 ustawień (6 x 15 min), ostatnie ustawienie pozostaje do studium postaci

 

25 czerwca godz. 9:00- 16:00 – studium malarskie martwej natury

 

26 czerwca godz. 9:00- 1600 –  studium malarskie martwej natury

 

27 czerwca godz. 9:00-1500 – kompozycja malarska z wyobraźni na zadany temat (w tym: szkice rysunkowe i malarskie pokazujące proces szukania formy i precyzowania wypowiedzi na zadany temat oraz wypowiedź malarska na zadany temat)

 

27 czerwca godz. 15:00-1600 – przygotowanie ekspozycji wykonanych prac (wraz z teczkami)

 

Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydaci są zobowiązani do okazania dowodu tożsamości.

 

Zdający są zobowiązani przynieść swoje: farby (wodne, olejne), palety węgiel, kolorowe  kredki, gumki, ołówki, nożyczki, słoik do wody itp., otrzymują ostemplowany papier.

 

Nie można przynosić z sobą: płótna, papieru rysunkowego, kartonów.

 

UWAGA: podczas egzaminu nie wolno używać telefonów komórkowych i robić zdjęć.

 

Autoprezentacja: 3 i 5 lipca 2019 roku w godzinach 9:00- 16:00 wg list, które będą ogłoszone najpóźniej w dniu 2 lipca 2019 g. 900 r. – informacja dostępna po zalogowaniu do systemu Akademus.

 

UWAGA: TEGOROCZNI MATURZYŚCI MUSZĄ DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI NAJPÓŹNIEJ DO 5 lipca 2019 r. do godz. 1400.