Minimalna punktacja kwalifikująca na kierunek Sztuka mediów stacjonarne studia II stopnia oraz niestacjonarne studia I i II stopnia

Plik do pobrania:

Minimalna punktacja kwalifikująca na kierunek Sztuka mediów stacjonarne studia II stopnia oraz niestacjonarne studia I i II stopnia

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019