Ogłoszenia dla Wydziału Architektury Wnętrz

Wydział Architektury Wnętrz

ETAP III – autoprezentacja: 5 lipca 2019 r. od godziny 9.00 (ul. Myśliwiecka 8)

 

UWAGA: TEGOROCZNI MATURZYŚCI MUSZĄ DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI NAJPÓŹNIEJ  DO 5 lipca 2019 r. do godz. 14.00.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019