Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ogłoszenia dla Wydziału Architektury Wnętrz

Opublikowano 2 lipca 2019

Wydział Architektury Wnętrz

ETAP III – autoprezentacja: 5 lipca 2019 r. od godziny 9.00 (ul. Myśliwiecka 8)

 

UWAGA: TEGOROCZNI MATURZYŚCI MUSZĄ DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI NAJPÓŹNIEJ  DO 5 lipca 2019 r. do godz. 14.00.