Wydział Grafiki – odbiór teczek

OGŁOSZENIE – ODBIÓR TECZEK
Pierwszy termin odbioru teczek niedopuszczonych do II etapu egzaminów
wyznaczony został na dzień 4 lipca 2019 (czwartek),
w godz. 09.00-13.00.
Teczki wydawane będą na I piętrze budynku Wydziału Grafiki,
w sali nr 12 koło dziekanatu.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019