Wydział Wzornictwa – temat obowiązkowej pracy dla kandydatów na studia drugiego stopnia

Wydział Wzornictwa

ASP w Warszawie

 

Temat obowiązkowej pracy

dla kandydatów na studia drugiego stopnia,

kierunek wzornictwo,

specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej

rekrutacja na rok ak. 2019/2020,

 

TEMAT: PRZECIW ZAGROŻENIOM

Zdefiniuj problem i zareaguj projektowo na zadany temat. Prezentacja w postaci szkiców, rysunków, zdjęć makiety lub wizualizacji wraz opisem założeń i kontekstu na 2-3 planszach w formacie A3.


 Wydział Wzornictwa - temat obowiązkowej pracy dla kandydatów na studia drugiego stopnia

Wydział Wzornictwa – temat obowiązkowej pracy dla kandydatów na studia drugiego stopnia

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019