Odbiór teczek – Malarstwo

Po odbiór teczek z pracami złożonymi na rekrutację na kierunek Malarstwo

zapraszamy na Wydział Malarstwa w piątek tj. 12.07. w godzinach 11-15.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019