Kierunek Wzornictwo – limit punktów do etapu autoprezentacji

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019