Godziny autoprezentacji – Wzornictwo II stopień

Plik do pobrania:

Lista osób dopuszczonych do autoprezentacji – godzina autoprezentacji w dniu 18.09.2019

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019