Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Architektury Wnętrz – nabór na niestacjonarne studia II st. został zawieszony

Opublikowano 18 lutego 2020
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje, że ze względu na niewystarczającą liczbę osób ubiegających się o przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz, nabór na studia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2019/20 został zawieszony.
Rekrutacja w dniu 20.02.2020 r. nie odbędzie się.