Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

GRAFIKURS 2021: rekrutacja na nowy rok akademicki

Opublikowano 25 października 2021

Trwa rekrutacja na kurs przygotowawczy na Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pt. GRAFIKURS w nowym roku akademickim 2021/2022. Kurs rozpocznie się w listopadzie 2021  i potrwa do końca maja 2022 roku, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego. Zajęcia odbywają się na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

GRAFIKURS 2021: Dwie grupy

 

Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach:

GRUPA 1 — FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zajęcia w każdy weekend z wyjątkiem świąt: w soboty: w godz. 9:00 – 15:00 i niedziele w godz: od 9.00 – 15.00

GRUPA 2 — FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zajęcia w 3 dowolne dni w miesiącu, wybrane z kalendarza zajęć.
Program realizowany jest na podstawie deklaracji kursantki / kursanta oraz wyboru dni z kalendarza zajęć.

 

Program

 

  • Program kursu obejmuje przedmioty: rysunek, malarstwo, kompozycję – podstawy języka wizualnego i teorię sztuki i przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Kurs ma na celu zaznajomienie uczestniczek i uczestników z zajęciami i charakterystyką studiów na Wydziale Grafiki, zapoznanie się z materiałem twórczym i teoretycznym, którego opanowanie pomaga w przygotowaniu do egzaminów wstępnych na ASP w Warszawie.
  • W ramach konkretnych zajęć odbywają się też okresowe, indywidualne przeglądy prac, podczas których podsumowujemy dotychczasowy dorobek każdego uczestnika.

 

Zapisy

 

Zapisy są rejestrowane wg kolejności zgłoszeń i prowadzone wyłącznie w trybie miesięcznym (nie ma możliwości zapisów na pojedyncze zajęcia).

 

Opłaty

 

GRUPA 1 

  • Pierwszy miesiąc nauki: 680 zł
  • Każdy kolejny miesiąc (bez przerw):  580 zł

GRUPA 2 

  • Pierwszy miesiąc nauki: 350 zł
  • Każdy kolejny miesiąc bez przerw, wynosi: 300 zł

 

 

Opis zajęć

 

Malarstwo
Celem zajęć z malarstwa jest pobudzenie wrażliwości i kreatywności; to nauka dobierania odpowiednich środków i narzędzi. Zajęcia mają na celu podniesienie sprawności plastycznej kandydatek i kandydatów, nauczenia obserwacji, wyboru techniki i kompozycji, operowanie kontrastem walorowym, temperaturowym, wyborem tonacji czy wyborem formatu. Tematyka zadań jest związana głównie z martwą naturą – tak jak na egzaminach wstępnych na ASP w Warszawie. Ćwiczenia wykonywane są w formie studiów martwej natury i szkiców malarskich.

 

Rysunek
Uczestniczki i uczestnicy kursu mają okazję spotkać się z wieloma zagadnieniami rysunkowymi: proporcje, konstrukcja, światłocień, linia, walor, gest, faktura, przestrzeń i wiele innych. Wszystko to oparte na obserwacji modela, przy wykorzystaniu różnych technik rysunkowych: ołówek, węgiel, tusz. Ćwiczenia obejmują różne techniki rysunku m.in. ćwiczymy szybkie szkice oraz rysunek studyjny.

 

Kompozycja graficzna
Kompozycja – podstawy języka wizualnego, teoria i praktyka projektowania przekazu. Zajęcia mają na celu zapoznanie kursantki / kursanta ze specyfiką projektowania z użyciem obrazu i typografii. Mają też zaznajomić z wybranymi zagadnieniami związanymi m.in. z budowaniem właściwych proporcji, kontrastów, czy określeniem hierarchii wewnątrz obrazu.

Ważne jest aby prace odznaczały się indywidualnym komentarzem plastycznym i skłaniały swą formą oraz treścią w niej zawartą do refleksji. Dlatego też myśl powinna być uchwycona w sposób niebanalny, zaskakujący, metaforyczny, żartobliwy lub symboliczny. Całość realizowana będzie w formie warsztatów. Realizacja ćwiczeń przygotowuje do przedmiotu, jaki występuje na egzaminach – „kompozycji”.

 

Wybrane zagadnienia teoretyczne
Zajęcia teoretyczne obejmują materiał z zakresu historii sztuki oraz sztuki współczesnej związanej ze specyfiką kierunku studiów na Wydziale Grafiki. Kursantki i kursanci mają za zadanie zapoznać się z materiałami i wybranymi zagadnieniami aby czynnie uczestniczyć w zajęciach. Uzupełnieniem dialogu jest prowadzony wykład na wybrany temat. Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień teoretycznych, które są elementem autoprezentacji oraz przygotowanie do autoprezentacji, która jest częścią egzaminu wstępnego.


Załączniki do pobrania:

Więcej informacji:

dr Magdalena Sykulska-Solecka, kierownik kursów
kom:+48 606 49 33 03
pon-pt. w godz. 9.00-12.00
grafika.kursy@asp.waw.pl