Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dokumenty

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) – Rejestracja online
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”

W formie papierowej (miejsce złożenia dokumentów – dziekanat):

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię,
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności
 • do wglądu, celem weryfikacji danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, dokument tożsamości; w przypadku cudzoziemców musi to być paszport oraz, jeśli to dotyczy danego kandydata, karta pobytu czy Karta Polaka

 

Kandydat na niestacjonarne studia I stopnia musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) – Rejestracja online
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”

W formie papierowej (miejsce złożenia dokumentów – dziekanat):

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię,
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności
 • do wglądu, celem weryfikacji danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, dokument tożsamości; w przypadku cudzoziemców musi to być paszport oraz, jeśli to dotyczy danego kandydata, karta pobytu czy Karta Polaka

 

Kandydat na studia II stopnia (stacjonarna i niestacjonarna forma studiów), będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) – Rejestracja online
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”

W formie papierowej (miejsce złożenia dokumentów – dziekanat):

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement, w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności
 • do wglądu, celem weryfikacji danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, dokument tożsamości; w przypadku cudzoziemców musi to być paszport oraz, jeśli to dotyczy danego kandydata, karta pobytu czy Karta Polaka

 

Kandydat na studia II stopnia (stacjonarna i niestacjonarna forma studiów), będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, musi złożyć:

W formie elektronicznej:

 • formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) – Rejestracja online
 • cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”

W formie papierowej (miejsce złożenia dokumentów – dziekanat):

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię
 • poświadczoną przez pracownika właściwego dziekanatu kopię świadectwa dojrzałości
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności
 • do wglądu, celem weryfikacji danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, dokument tożsamości; w przypadku cudzoziemców musi to być paszport oraz, jeśli to dotyczy danego kandydata, karta pobytu czy Karta Polaka