Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Opłaty

Numer konta bankowego


Numer konta bankowego (Wydział Architektury WnętrzSTUDIA STACJONARNE

12 1240 6960 2204 0000 0620 0005


Numer konta bankowego (Wydział Architektury WnętrzSTUDIA NIESTACJONARNE

28 1240 6960 2214 0000 0620 0090


Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2020 r. – opłaty rekrutacyjne