Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Opłaty

Numer konta bankowego


Numer konta bankowego (Wydział Architektury WnętrzSTUDIA STACJONARNE

12 1240 6960 2204 0000 0620 0005


Numer konta bankowego (Wydział Architektury WnętrzSTUDIA NIESTACJONARNE

28 1240 6960 2214 0000 0620 0090


 

Zarządzenie nr 18/2022 Rektora ASP w Warszawie w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023 (wersja DOC)Zarządzenie nr 18/2022
Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2022 roku
w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023
(wersja DOC)

Zarządzenie nr 18/2022 Rektora ASP w Warszawie w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023 (wersja PDF)
Zarządzenie nr 18/2022
Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2022 roku
w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023
(wersja PDF)