Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Portoflio cyfrowe

Wydział Architektury Wnętrz

rekrutacja na rok akademicki 2021/2022    

 

Dla Kandydatów na STACJONARNE STUDIA I STOPNIA

Portfolio cyfrowe – zbiór prac samodzielnie wykonanych przez kandydata, składający się z dwóch plików w formacie PDF:

 1. Plik pierwszy – cyfrowe portfolio z pracami rysunkowymi i malarskimi.
  Portfolio to powinno zawierać od 18 do 30 reprodukcji prac. W tym:Od 6 do 10 reprodukcji prac malarskich (dowolna technika malarska) format prac większy od A4Od 6 do 10 reprodukcji prac rysunkowych (technika: ołówek, węgiel, pastele, tusz) w formacie od 50/70cm do 100/70cmOd 6 do 10 plików zawierających szkice malarskie i rysunkowe, fotografie, projekty, fotografie rzeźb.Za szkice uważa się prace w formacie A4 lub mniejsze (technika dowolna). Szkice należy zdokumentować robiąc zdjęcie maksymalnie dwóm szkicom na raz.
 2. Plik drugi – cyfrowe portfolio z dokumentacją przestrzennego modelu, wykonanego w odpowiedzi na zadany poniżej temat i udokumentowanego fotograficznie od 3 do 5 zdjęć. Zdjęcia należy opisać: temat_1, temat_2 itd. Model należy zachować do autoprezentacji. Temat zadania zostanie uszczegółowiony i podany do publicznej wiadomości na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rekrutacji.

Temat zadania przestrzennego

Na sztywnej podstawie o wymiarach 20 x 20 cm wykonaj przestrzenną strukturę, z wykałaczek lub patyczków do szaszłyków lub zapałek. Elementy struktury powinny być trwałe połączone z podstawą i pomiędzy sobą – w trakcie autoprezentacji online kandydat będzie pokazywał do kamery wykonaną makietę z różnych stron. Materiały powinny zachowywać oryginalne kolory – wykonanej makiety nie należy malować.

Wymagania techniczne portfolia cyfrowego (dwa pliki w formacie PDF):

 • format strony PDF: A4 (210/297 mm);
 • fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi  i „wkleić” w dokument PDF;
 • na każdej stronie należy umieścić 1 pracę / fotografię modelu pionowo, lub 1 pracę / fotografię modelu poziomo;
 • należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w zestawy prac o podobnej technice wykonania, należy zrobić przekładki na białym tle z podaniem tej techniki, np.: Prace malarskie, Prace rysunkowe itp.;
 • należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, np.: 50/70cm_plakatówka, 100/70cm_akryl, 100/70cm_węgiel, szkice_węgiel. Dodatkowo, należy krótko opisać prace projektowe i przestrzenny model na zadany temat.
 • wielkość żadnego z dwóch plików PDF nie może  przekraczać 25 MB.
 • nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik cyfrowego portfolio wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_AW_portfolio_prace_plastyczne.pdf

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_AW_portfolio_ model.pdf

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

Dla Kandydatów na STACJONARNE STUDIA II STOPNIA

Portfolio cyfrowe – zbiór prac samodzielnie wykonanych przez kandydata, składający się z dwóch plików w formacie PDF :

 1. Plik pierwszy – portfolio dokumentujące przebieg studiów pierwszego stopnia, które powinno zawierać prace projektowe i plastyczne z poszczególnych lat oraz dokumentację projektu dyplomowego wraz z opisem.
  Ilość przedstawionych prac maksymalnie 30.
 2. Plik drugi – cyfrowe portfolio z dokumentacją opracowania w formie rysunkowej (odręcznej) projektu na zadany temat.
  Temat zadania zostanie podany do publicznej wiadomości na 2 tygodnie przed rozpoczęciem rekrutacji.
  Projekt powinien zawierać rzut i dwa przekroje z wymiarowaniem. Należy uwzględnić orientację względem kierunków świata i odpowiednio umieścić dwa okna oraz drzwi – w skali 1:20.
  W ocenie ważnym będzie funkcjonalność i ergonomia, a także dobór materiałów.
  Projekt należy wykonać monochromatycznie dodając zwięzły opis techniczno- plastyczny.

Wymagania techniczne dotyczące portfolia cyfrowego (dwa pliki w formacie PDF):

 • format strony PDF: A4 (210/297 mm);
 • fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi  i „wkleić” w dokument PDF;
 • na każdej stronie należy umieścić 1 pracę / fotografię modelu pionowo, lub 1 pracę / fotografię modelu poziomo;
 • należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne itp. w zestawy prac o podobnej technice wykonania, lub tematyce, należy zrobić przekładki na białym tle z podaniem tej techniki, lub tematyki, np.: Prace malarskie, Prace rysunkowe, Projekty wnętrz itp.;
 • należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, np.: 50/70cm_plakatówka, 100/70cm_akryl, 100/70cm_węgiel, szkice_węgiel, 100/70cm_projekt wystawy itp. Dodatkowo, należy krótko opisać prace projektowe i dokumentację opracowania projektowego na zadany temat.
 • wielkość żadnego z dwóch plików PDF nie może przekraczać 25 MB.
 • Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik cyfrowego portfolio wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_AW_portfolio_ studia_Ist.pdf

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_AW_portfolio_ projekt.pdf

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

Dla Kandydatów na NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

Portfolio cyfrowe – zbiór prac samodzielnie wykonanych przez kandydata.

Zawartość portfolia cyfrowego.

Portfolio cyfrowe powinno zawierać od 18 do 30 reprodukcji prac. W tym:

Od 6 do 10 reprodukcji prac malarskich (dowolna technika malarska) format prac większy od A4

Od 6 do 10 reprodukcji prac rysunkowych (technika: ołówek, węgiel, pastele, tusz) w formacie od 50/70cm do 100/70cm

Od 6 do 10 plików zawierających szkice malarskie i rysunkowe, fotografie, projekty, fotografie rzeźb.

Za szkice uważa się prace w formacie A4 lub mniejsze (technika dowolna).

Szkice należy zdokumentować robiąc zdjęcie maksymalnie dwóm szkicom na raz.

Wymagania techniczne portfolia cyfrowego (plik w formacie PDF):

 1. format strony PDF: A4 (210/297 mm);
 2. fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi  i „wkleić” w dokument PDF;
 3. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionowo, lub 1 pracę poziomo;
 4. należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w zestawy prac o podobnej technice wykonania, należy zrobić przekładki na białym tle z podaniem tej techniki, np.: Prace malarskie, Prace rysunkowe itp.;
 5. należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, np.: 50/70cm_plakatówka, 100/70cm_akryl, 100/70cm_węgiel, szkice_węgiel. W szkicach kandydat może nie podawać formatu.
 6. wielkość pliku PDF nie może  przekraczać 25 MB.
 7. Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik cyfrowego portfolio wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_AW_portfolio_prace_plastyczne.pdf

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_AW_portfolio_ model.pdf

 Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

Dla Kandydatów na NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

 Portfolio cyfrowe dokumentujące przebieg studiów pierwszego stopnia. Portfolio powinno zawierać prace projektowe i plastyczne z poszczególnych lat oraz dokumentację projektu dyplomowego wraz z opisem.

Ilość przedstawionych prac maksymalnie 30.

Wymagania techniczne portfolia cyfrowego (plik w formacie PDF):

 • format strony PDF: A4 (210/297 mm);
 • fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi  i „wkleić” w dokument PDF;
 • na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionowo, lub 1 pracę poziomo;
 • należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w zestawy prac o podobnej technice wykonania, należy zrobić przekładki na białym tle z podaniem tej techniki, np.: Prace malarskie, Prace rysunkowe itp.;
 • należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, np.: 50/70cm_plakatówka, 100/70cm_akryl, 100/70cm_węgiel, szkice_węgiel.

W szkicach kandydat może nie podawać formatu. Dodatkowo, należy krótko opisać prace projektowe.

 • wielkość pliku PDF nie może  przekraczać 25 MB.
 • Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik cyfrowego portfolio wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_AW_portfolio_prace_plastyczne.pdf

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_AW_portfolio_ prace projektowe.pdf

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.