Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyniki egzaminów (studia stacjonarne)

Wyniki wraz z listami rekrutacyjnymi podsumowującymi proces rekrutacji znajdziesz logując się na swoje konto kandydata w Akademusie.
Własne osiągnięcia znajdziesz w zakładce “Etapy rekrutacji”, a listy rekrutacyjne w zakładce “Pliki rekrutacyjne”.

Informacja dla osób niezakwalifikowanych na stacjonarne studia I stopnia kierunek Architektura Wnętrz

 

Zgodnie z Regulaminem zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2022/2023, Rozdział VIII pkt. III 7., o przyjęcie na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się osoby, które brały udział w pełnym postępowaniu kwalifikacyjnym na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w ASP w Warszawie na kierunku Architektura Wnętrz i uzyskały co najmniej 45 punktów.

Oznacza to, że osoby, które otrzymały co najmniej 45 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stacjonarne studia I stopnia, i chcą dołączyć do rekrutacji na studia niestacjonarne, muszą w dniach określonych terminarzem rekrutacyjnym złożyć kandydaturę w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, wybierając kierunek Architektura Wnętrz, niestacjonarne studia I stopnia. Ponowne zamieszczenie portfolio cyfrowego w systemie oraz dostarczenie teczki z pracami do Dziekanatu nie jest wymagane.

Jeżeli na studia niestacjonarne zostanie przyjęta wystarczająca liczba osób, aby kierunek w formie niestacjonarnej mógł być otwarty, osoby, które otrzymały 45 punktów, wezmą udział w procesie rekrutacji na studia niestacjonarne, bez konieczności ponownego udziału w autoprezentacji, przy czym uwzględniona zostanie liczba punktów uzyskanych w rekrutacji na studia stacjonarne.