Wydział Grafiki | Wyniki rekrutacji na studia zaoczne II stopnia

Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów II stopnia, niestacjonarnych zaocznych)

Wydział Sztuki Mediów | Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia

Lista zakwalifikowanych na I rok studiów niestacjonarnych, II stopnia

Wydział Grafiki | Lista osób dopuszczonych do kolejnego etapu (II stopień, studia zaoczne)

Lista osób dopuszczonych do kolejnego etapu egzaminów wstępnych na niestacjonarne studia II stopnia

Wydział Grafiki | Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na niestacjonarne studia I stopnia

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia

Wydział Sztuki Mediów | Listy dopuszczonych i niedopuszczonych do kolejnego etapu (studia II stopnia)

Lista dopuszczonych i niedopuszczonych do kolejnego etapu egzaminów wstępnych na niestacjonarne studia II stopnia

Wydział Sztuki Mediów | Lista zakwalifikowanych na I rok studiów I stopnia

Lista zakwalifikowanych na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia

Wydział Architektury Wnętrz | Lista osób zakwalifikowanych na studia II stopnia

Lista osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów II stopnia (studia niestacjonarne)

Wydział Architektury Wnętrz | Lista osób zakwalifikowanych na studia I stopnia

Lista osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów I stopnia (studia niestacjonarne)

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018