Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dokumenty aplikacyjne

UWAGA! Tegoroczny maturzysta zobowiązany jest dostarczyć do właściwego dziekanatu świadectwo dojrzałości, najpóźniej w dniu autoprezentacji.

  • Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.

WAŻNE!

Zapoznaj się z zapisami w Regulaminie – kliknij