Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Grafiki

Wydział Grafiki w strukturze warszawskiej Akademii został utworzony w drugiej połowie ubiegłego wieku, ale tradycje grafiki artystycznej i projektowej na Uczelni sięgają początków XX w. Wydział Grafiki jest także największym wydziałem Akademii – studiuje tu ponad 400 studentów.
Grafika, jako dyscyplina sztuk pięknych ma bardzo bogatą i głęboko umiejscowioną w sztuce i kulturze europejskiej tradycję. Jest to dyscyplina o najszerszych możliwościach zarówno kreacyjnych jak i warsztatowych. Integruje w sobie sztuki piękne – tradycyjne techniki graficzne, rysunek, malarstwo oraz sztuki projektowe w zakresie szeroko rozumianego projektowania graficznego przy wydatnym wsparciu współczesnych mediów i technologii. Dlatego też studia na Wydziale Grafiki są studiami najbardziej uniwersalnymi, oferującymi absolwentom dogłębną i kompleksową – wychodzącą poza ramy wąskich specjalności – wiedzę, pozwalającą na ich wszechstronne wykształcenie jako artystów i projektantów.
Absolwent Wydziału Grafiki to kreatywny artysta, samodzielny grafik-projektant wyposażony we wszystkie narzędzia pozwalające na swobodne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy – firmach, agencjach i studiach reklamowych, pracowniach projektowych, firmach poligraficznych i wydawnictwach a także w szeroko pojmowanym przemyśle kreatywnym opierającym się na współczesnych technologiach obrazowania graficznego i multimediach.
Oferujemy przede wszystkim indywidualne podejście do każdego studenta, zachowanie szacunku dla jego postaw życiowych i twórczych. Każdy z nas ma szansę zostać osobowością i indywidualnością twórczą, ale trzeba też znaleźć miejsce w którym będziemy mieli szansę na to, aby taką właśnie postawę zacząć kształtować. Jestem pewien, że Wydział Grafiki ASP w Warszawie jest właśnie takim miejscem.

Dziekan Wydziału Grafiki, prof. Jacek Staszewski


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański