Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Grafiki

Podstawą programu kształcenia na Wydziale Grafiki jest zachowanie wypracowanej przez wiele lat równowagi pomiędzy klasycznym kanonem sztuk pięknych a innowacyjnymi technologiami obecnymi we współczesnym świecie sztuki. Kompleksowe kształcenie służy rozwijaniu inwencji artystycznej i projektowej studiujących. Umożliwia wykształcenie wszechstronnych artystów i projektantów, którzy – obok umiejętności warsztatowych opartych na współczesnych technologiach – posiadają również kompetencje w zakresie estetyki i kultury. Studentki i studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu projektowania dwu- i trójwymiarowego oraz wielu technik grafiki warsztatowej w specjalistycznych pracowniach. Po ukończeniu studiów wiedza ta pozwoli im funkcjonować jako grafik – specjalista w dziedzinie projektowania graficznego i multimediów oraz artysta zdolny do dostosowania się do zmiennych warunków koniunktury rynkowej.

Dziekan Wydziału Grafiki, prof. Błażej Ostoja Lniski


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański