Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Portfolio cyfrowe

Wydział Grafiki

na rok akademicki 2021/2022 

Dla Kandydatów na STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Portfolio cyfrowe musi zawierać: 

 1. Fotografie 10 rysunków w formacie 100/70 cm (co najmniej 5 z nich musi być pracami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową;
 2. Fotografie 5 prac malarskich w formacie zawierającym się w formacie pomiędzy 50/70 cm a 100/70 cm wykonanych w dowolnej technice malarskiej na podłożu płaskim;
 3. Fotografie 4 drobnych (maksimum A4) form rysunkowych i malarskich wykonanych z natury lub też będących różnorodnymi kompozycjami plastycznymi;
 4. Fotografie wybranych 3 stron ze szkicownika zawierające się w formacie pomiędzy A5 a A3;
 5. Fotografie 3 zdjęć będących zapisem dowolnych inspiracji lub też „notatką fotograficzną” dowolnego motywu.

Opis wymagań technicznych dotyczących portfolio kandydata

Portfolio należy przygotować w formie elektronicznej w postaci pliku PDF według następujących wytycznych: 

 1. format A4 (210/297 mm) w poziomie;
 2. fotografie prac umieszczone w portfolio muszą być przygotowane w rozdzielczości 150 dpi i wysokości 150-180 mm, jako pliki RGB; tak przygotowany dokument powinien zostać wyeksportowany do pliku PDF jako portfolio;
 3. liczba prac w portfolio została określona w opisach jego zawartości przy każdym z rodzajów studiów;
 4. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę rysunkową bądź malarską lub zestaw 4-6 szkiców, fotografii lub mniejszych formatów;
 5. wielkość pliku PDF nie powinna przekraczać 25 MB;
 6. gotowy plik należy opisać: nazwisko_imię_grafika.pdf

 Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

Dla Kandydatów na NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

Portfolio cyfrowe kandydata musi zawierać:

 1. Fotografie 10 rysunków w formacie 100/70 cm (co najmniej 5 z nich musi być pracami studyjnymi postaci lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową;
 2. Fotografie 10 prac malarskich w formacie zawierającym się w formacie pomiędzy 50/70 cm a 100/70 cm wykonanych w dowolnej technice malarskiej na podstawie motywu martwej natury oraz studium postaci;
 3. Fotografie 5 pozostałych plansz stanowiące rozszerzenie o dowolny reprezentatywny wybór z zakresu fotografii, grafiki warsztatowej lub grafiki projektowej lub kompilacji dzieł z tych  3 obszarów.

Prace w portfolio należy pogrupować w kategorie: rysunek, malarstwo, fotografia, grafika warsztatowa lub grafika projektowa.

Opis wymagań technicznych dotyczących portfolio kandydata:

Portfolio należy przygotować w formie elektronicznej w postaci pliku PDF według następujących wytycznych:

 1. format A4 (210/297 mm) w poziomie;
 2. fotografie prac umieszczone w portfolio muszą być przygotowane w rozdzielczości 150 dpi i wysokości 150-180 mm, jako pliki RGB; tak przygotowany dokument powinien zostać wyeksportowany do pliku PDF jako portfolio;
 3. liczba prac w portfolio została określona w opisach jego zawartości przy każdym z rodzajów studiów;
 4. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę rysunkową lub malarską lub zestaw 4-6 szkiców, fotografii lub mniejszych formatów;
 5. wielkość pliku PDF nie powinna przekraczać 25 MB;
 6. gotowy plik należy opisać: nazwisko_imię_grafika.pdf

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

Dla Kandydatów na NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

 

Portfolio cyfrowe musi zawierać: 

 1. Fotografie 8 rysunków w formacie nieprzekraczającym 100/70 cm (co najmniej 5 z nich musi być pracami studyjnymi postaci lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową;
 2. Fotografie 8 prac malarskich w formacie zawierającym się w formacie pomiędzy 50/70 cm a 100/70 cm wykonanych w dowolnej technice malarskiej na podstawie motywu martwej natury, studium postaci lub pejzażu;
 3. Fotografie 8 pozostałych plansz stanowiące rozszerzenie o dowolny, reprezentatywny wybór z zakresu fotografii, grafiki warsztatowej, grafiki projektowej lub kompilacji dzieł z tych 3 obszarów.

Prace w cyfrowym portfolio należy pogrupować w kategorie: rysunek, malarstwo, fotografia, grafika warsztatowa lub grafika projektowa.

Opis wymagań technicznych dotyczących portfolio kandydata:

Portfolio należy przygotować w formie elektronicznej w postaci pliku PDF według następujących wytycznych:

 1. format A4 (210/297 mm) w poziomie;
 2. fotografie prac umieszczone w portfolio muszą być przygotowane w rozdzielczości 150 dpi i wysokości 150-180 mm, jako pliki RGB; tak przygotowany dokument powinien zostać wyeksportowany do pliku PDF jako portfolio;
 3. liczba prac w portfolio została określona w opisach jego zawartości przy każdym z rodzajów studiów;
 4. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę rysunkową lub malarską lub zestaw 4-6 szkiców, fotografii lub mniejszych formatów;
 5. wielkość pliku PDF nie powinna przekraczać 25 MB;
 6. gotowy plik należy opisać: nazwisko_imię_grafika.pdf

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.