Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Portfolio cyfrowe

1. Kandydat na studia ma obowiązek zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata portfolio cyfrowe (elektroniczna teczka).

2. Szczegóły dotyczące wymogów technicznych i merytorycznych portfolia zamieszczone są w menu bocznym „Zasady rekrutacji”

3. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata kandydat zamieszcza maksymalnie 10  plików, w tym zdjęcia, filmy i skany dokumentów.

4. Format plików i maksymalna objętość plików zawartych w portfolio:

1) maksymalny rozmiar dla jednego pliku załączanego przez kandydata wynosi odpowiednio:
-avi: 150.0 MB,
-mp4: 150.0 MB,
-jpg: 25.0 MB,
-jpeg: 25.0 MB,
-png: 25.0 MB,
-doc: 25.0 MB,
-docx: 25.0 MB,
-odt: 25.0 MB,
-pdf: 25.0 MB.
2) informacja o możliwych rozszerzeniach oraz limitach wyświetlana jest w panelu kandydata w szczegółach dodawania pliku.

5. Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)

Jeśli portfolio jest dzielone na części:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio1

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio2

6. Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

    1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
    2. nie używać lampy błyskowej;
    3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
    4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.