Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Temat do teczki

Wydział Grafiki

 

Na podstawie pkt. I 2) tiret 5 Rozdziału VII Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2022/2023, Załącznikiem nr 1 ustala się zagadnienia, będące podstawą pracy do teczki dla kandydatów na kierunek Grafika prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni

Zadania do teczki dla Kandydatów na kierunek Grafika – jednolite studia stacjonarne
(plik PDF)