Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Terminarz

Rekrutacja na studia stacjonarne oraz na niestacjonarne studia pierwszego stopnia, na rok akademicki 2020/2021, zakończyła się.

Nabór na niestacjonarne wieczorowe studia drugiego stopnia, na rok akademicki 2020/2021, rozpoczynające się od semestru letniego, planowany jest w terminie 1.02.2021 – 19.02.202