Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Terminarz

Rekrutacja na studia stacjonarne oraz na niestacjonarne studia pierwszego stopnia, na rok akademicki 2020/2021, zakończyła się.

Nabór na niestacjonarne wieczorowe studia drugiego stopnia – luty 2021:

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Nabór na niestacjonarne wieczorowe studia drugiego stopnia – luty 2021

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ z dnia 10.02.2021 r. w sprawie naboru na niestacjonarne wieczorowe studia II stopnia na kierunek Grafika, rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ z dnia 10.02.2021 r. w sprawie naboru na niestacjonarne wieczorowe studia II stopnia na kierunek Grafika, rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.