Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyniki egzaminów (studia niestacjonarne)

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ z dnia 10.02.2021 r. w sprawie naboru na niestacjonarne wieczorowe studia II stopnia na kierunek Grafika, rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ z dnia 10.02.2021 r. w sprawie naboru na niestacjonarne wieczorowe studia II stopnia na kierunek Grafika, rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.