Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Lektury do autoprezentacji

Lista lektur dla kandydatów na Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki.

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

  1. Barbara Osińska „Sztuka i czas”, cz. 1–4 lub 1–2 w zależności od wydania.
  2. Ernst H. Gombrich „O sztuce”, wyd. Warszawa 1997 lub Poznań 2009, 2013, 2016
  3. Jan Białostocki „Sztuka cenniejsza niż złoto”
  4. Iwona Szmelter „Współczesna teoria konserwacji i restauracji dóbr kultury. Zarys zagadnień”, „Ochrona Zabytków”, 2006/2, s.5-39.
    (Artykuł dostępny on-line, PDF, 1 MB)