Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Portfolio cyfrowe

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

na rok akademicki 2021/2022  

Portfolio cyfrowe – kryteria techniczna:

 1. format A4 (210/297 mm);
 2. fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;
 3. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;
 4. należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe.
 5. wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB.
 6. Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)

Jeśli portfolio jest dzielone na części:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio1

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio2

 

Portfolio cyfrowe – wymagania merytoryczne: 

 1. Wszystkie prace wymagają opisu: format, wymiary, technika /ołówek, tusz, farby, pastele, olej, akryl, tempera…/, / w wypadku rzeźby rodzaj materiału/, przypisujący numer pracy.
 2. Prace nie mogą przekraczać wymiarów 100 cm na 70 cm.
 3. Rzeźba głowy nie powinna przekraczać naturalnej wielkości.

 

Zawartość portfolio cyfrowego:

Dla specjalności:

konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej,

konserwacja i restauracja  książka, grafiki i skóry zabytkowej,

konserwacja i restauracja tkanin  zabytkowych

 1. RYSUNEK
  10 prac rysunkowych /studium postaci, martwa natura/
  – 10 szkiców rysunkowych /fakultatywnie/
  – inne prace kompozycyjne nie więcej niż 10 /fakultatywnie/
 2. MALARSTWO
  – 10 prac malarskich /dowolna tematyka/
  – 10 szkiców malarskich /fakultatywnie/

Dla specjalności:

konserwacja i restauracja rzeźba kamiennej i elementów architektury:

 1. RYSUNEK
  10 prac rysunkowych /studium postaci/
  – 10 szkiców rysunkowych /fakultatywnie/
  – inne prace kompozycyjne nie więcej niż 10 /fakultatywnie/
 1. RZEŹBA
  – obowiązkowo 2 rzeźby, /studium głowy/.
  Pięć ujęć fotograficznych każdej z rzeźb, / przód, profil lewy, prawy, ¾ przód,  ¾ tył /
  – inne kompozycje rzeźbiarskie, dobrze widziane szkice rzeźbiarskie dłoni.

 

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.