Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ
NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
w roku akademickim 2017/2018


Niniejszy Regulamin, uchwalony w oparciu o przepis art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późniejszymi zmianami), ustala zasady rekrutacji na niestacjonarne studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


ROZDZIAŁ I – ZASADY OGÓLNE


ROZDZIAŁ II – WYDZIAŁ GRAFIKI


ROZDZIAŁ III – WYDZIAŁ MALARSTWA


ROZDZIAŁ IV – CUDZOZIEMCY


Przeczytaj cały, szczegółowy Regulaminpobierz

Uchwała Senatu nr 13-2017