Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN – ROZDZIAŁ XIV

REGULAMIN – ROZDZIAŁ XIV 

ZASADY  PRZYJĘĆ NA  STUDIA LAUREATÓW KONKURSÓW PLASTYCZNYCH


  1.  Na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mogą ubiegać się kandydaci wyłonieni spośród laureatów ogólnopolskich konkursów plastycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz olimpiad artystycznych w sposób określony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  1. Kandydaci, o których mowa w pkt.1, zostaną przyjęci na stacjonarne studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.
  1. Kandydaci, o których mowa w pkt. 1, są zobowiązani złożyć dokumentację, o której mowa w rozdziale I pkt. II.
  1. Przyjęcie laureatów odbywa się poza ustalonym limitem przyjęć na studia, ustalanym w oddzielnej Uchwale Senatu.
  1. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2017/2018 zapewni miejsca dla laureatów konkursów plastycznych na następujących kierunkach studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym – jeden kandydat na dany kierunek: malarstwo, rzeźba, grafika
  2. W przypadku zgłoszenia na kierunki wymienione w ust. 5 więcej niż jednego laureata, o przyjęciu na studia wymienione w ust. 2. bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym będzie decydowała lokata otrzymana przez laureata w konkursach i olimpiadach o których mowa w ust. 1.

Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz