Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN – ROZDZIAŁ V

REGULAMIN – ROZDZIAŁ V

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK MALARSTWO


 Komisja Rekrutacyjna Wydziału Malarstwa przeprowadza rekrutację na kierunek Malarstwo ze specjalnością malarstwo, prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

 Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Malarstwo składa się z następujących etapów:

  • I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk);
  • II etap – część praktyczna: rysunek (studium z natury, postać, szkice), malarstwo (studium z natury, martwa natura), kompozycja na zadany temat;
  • III etap – autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.


Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz