Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN – ROZDZIAŁ IX

REGULAMIN – ROZDZIAŁ IX 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI


Komisja Rekrutacyjna Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przeprowadza rekrutację na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, prowadzony w formie sześcioletnich stacjonarnych studiów magisterskich (jednolitych).

 

W momencie składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru jednej z czterech specjalności, tj.:

 • konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej;
 • konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej;
 • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury;
 • konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej.

Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki składa się z następujących części:

 • I etap – złożenie teczki:
 1. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury kandydat składa prace rysunkowe w ilość 10-15 sztuk oraz 2-3 rzeźby;
 2. dla pozostałych specjalności kandydat składa prace rysunkowe i malarskie (maksymalny rozmiar 100cm x 70cm), ilość: około 20.
 • II etap – część praktyczna:
 1. a) rysunek – studium z natury – postać – 2 dni po 4 godz. dla wszystkich specjalności
  b) malarstwo – studium z natury – martwa natura, 2 dni po 4 godz.
  dla specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja  książki,
  grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych
  c) szkice malarskie i rysunkowe – 1 dzień po 2 godz.
  dla specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja  książki,
  grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych
  d) rzeźba z natury – głowa, 2 dni po 4 godz. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów
  architektury
  e) kompozycja rzeźbiarska na zadany temat – 1 dzień – 4 godz. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby
  kamiennej i elementów  architektury.
 • III etap – autoprezentacja oraz test z chemii. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Test z chemii przeprowadzany jest tylko dla tych kandydatów, którzy nie zdawali matury z tego przedmiotu oraz dla kandydatów ze „starą maturą”. Dla osób, które wybrały na maturze chemię jako przedmiot dodatkowy w formie podstawowej lub rozszerzonej dokonuje się przeliczenia punktów procentowych uzyskanych na maturze na punktację ustaloną przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dział Sztuki. Uzyskanie za test z chemii „0” (zera) punktów oznacza wykluczenie z postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku testu z chemii Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10.

Dla kandydatów, którzy zdawali chemię na maturze Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeliczenia punktów procentowych uzyskanych podczas egzaminu maturalnego w następujący sposób:

 • Chemia na poziomie podstawowym:
punkty procentowe za chemię na maturze (%) punktacja nadana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
1-13 1
14-27 2
28-41 3
42-55 4
56-68 5
69-81 6
82-92 7
93-100 8
 • Chemia na poziomie rozszerzonym:
punkty procentowe za chemię na maturze (%) punktacja nadana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
1-10 1
11-20 2
21-30 3
31-40 4
41-50 5
51-60 6
61-70 7
71-80 8
81-90 9
punkty procentowe za chemię na maturze (%) punktacja nadana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
91-100 10

Pozostałe zasady punktacji zostały omówione w rozdziale I pkt. IV.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).


Do Regulaminu dołącza się:


Dowiedz się więcej…

przeczytaj cały, szczegółowy Regulamin – pobierz