Uchwała Senatu nr 8–2016 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019