REKRUTACJA na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie

REKRUTACJA 2019/2020

REKRUTACJA na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie, w tym:


Dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia i stacjonarne jednolite studia magisterskie

z wyjątkiem kierunku Grafika i kierunku Historia Sztuki prowadzonego przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną oraz kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki


WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.


 • 03–04.06.2019 r. 1000–1400 – składanie w dziekanatach właściwych wydziałów dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem
  i nazwiskiem kandydata

 • 12.06.2019 r. ok. godz. 1500 – kwalifikacja do egzaminu praktycznego, informacja dostępna po zalogowaniu się do systemu Akademus

 • 24–28.06.2019 r. – egzamin praktyczny – czas trwania egzaminu praktycznego jest różny dla poszczególnych kierunków (szczegóły można znaleźć w witrynie Zasady rekrutacji przy opisach poświęconych poszczególnym kierunkom)  

 • 01.07.2019 r. do. godz. 2000 – kwalifikacja do autoprezentacji, informacja dostępna po zalogowaniu się do systemu Akademus

 • 03 i 05.07.2019 r. – autoprezentacja

 • 08.07.2019 r. do godz. 2000 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu się do systemu Akademus

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta jest zobowiązany dostarczyć do właściwego dziekanatu świadectwo dojrzałości w terminie do dnia 05.07.2019 do godz. 1400.

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.
Dla kandydatów na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki


WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.


 • 03–04.06.2019 r. 1000–1400 – składanie w dziekanatach właściwych wydziałów dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem
  i nazwiskiem kandydata

 • 12.06.2019 r. ok. godz. 1500 – kwalifikacja do egzaminu praktycznego, informacja dostępna po zalogowaniu się do systemu Akademus

 • 24–28.06.2019 r. – egzamin praktyczny

 • 01.07.2019 r. ok. godz. 2000 – kwalifikacja do autoprezentacji, informacja dostępna po zalogowaniu się do systemu Akademus

 • 03.07.2019 r. godz. 1000 – test z chemii dla kandydatów, którzy nie zdawali chemii na maturze

 • 03.07.2019 r. od godz. 1400 i 05.07.2019 r. – autoprezentacja

 • 08.07.2019 r. do godz. 2000 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu się do systemu Akademus

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta będący kandydatem na studia na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu świadectwo dojrzałości w terminie do dnia 05.07.2019 do godz. 1400.

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.
Dla kandydatów na kierunek Historia Sztuki – stacjonarne studia pierwszego stopnia


WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.


 • 03–04.06.2019r. 1000–1400 – składanie w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną dokumentów* i portfolio, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata

 • 14.06.2019 r. ok. godz. 1500 – kwalifikacja do autoprezentacji, informacja dostępna po zalogowaniu się do systemu Akademus

 • 04–05.07.2019 r. od godz. 1000 – autoprezentacja

 • 08.07.2019 r. do godz. 2000 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu się do systemu Akademus

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta będący kandydatem na studia I stopnia na kierunek Historia Sztuki jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu świadectwo dojrzałości najpóźniej w dniu autoprezentacji.

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.
Dla kandydatów na kierunek Grafika – stacjonarne jednolite studia magisterskie


WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.


 • 03–04.06.2019 r. godz. 1000–1400 – składanie w dziekanacie Wydziału Grafiki dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata

 • 24–27.06.2019 r. – ocena prac plastycznych połączona z autoprezentacją

 • 28.06.2019 r. do godz. 2000 – kwalifikacja do egzaminu praktycznego, informacja dostępna po zalogowaniu się do systemu Akademus

 • 01–03.07.2019 r. – egzamin praktyczny

 • 08.07.2019 r. do godz. 2000 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu się do systemu Akademus

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta będący kandydatem na studia na kierunek Grafika jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu świadectwo dojrzałości w terminie do dnia 05.07.2019 do godz. 1400

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.
Plik do pobrania:

Rekrutacja - 2019/2020

Terminarz rekrutacji na rok 2019/2020

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019