REKRUTACJA na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie

REKRUTACJA 2019/2020

REKRUTACJA na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie, w tym:


terminarz dla wszystkich kierunków studiów z wyjątkiem Grafiki i Historii Sztuki

rejestracja on-line 06.05.2019 g. 00:01 – 30.05.2019 g. 23:59

przyjmowanie teczek 03-04.06.2019
egzaminy praktyczne 24-28.06.2019
autoprezentacja 03 i 05.07.2019


terminarz dla kierunku Grafika

rejestracja on-line 06.05.2019 g. 00:01 – 30.05.2019 g. 23:59
przyjmowanie teczek 03-04.06.2019
ocena prac plastycznych połączona z autoprezentacją 24-27.06.2019
egzamin praktyczny 01-03.07.2019


terminarz dla kierunku Historia Sztuki

rejestracja on-line 20.05.2019 g. 00″01 – 30.05.2019 g. 23″59

przyjmowanie teczek 03-04.06.2019
autoprezentacja 04-05.07.2019


Wydział Wzornictwa – spotkanie informacyjnym dl kandydatów na studia licencjackie


Plik do pobrania:

Rekrutacja - 2019/2020

Rekrutacja – 2019/2020

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019