Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Portfolio cyfrowe

Wydział  Rzeźby

na rok akademicki 2021/2022

Portfolio cyfrowe zawiera fotografie samodzielnie wykonanych prac: rysunkowych około 15 sztuk; studium postaci – minimum 5 rysunków na formacie 100 x70 cm, rysunki i szkice głowy, martwej natury, mogą być też prace  malarskie, graficzne o dowolnej ekspresji. Prace mogą być wykonane w różnych technikach i formatach, ale każda z nich musi być podpisana przez autora, trzeba podać tytuł (o ile jest ) oraz rozmiar prac w centymetrach, technikę oraz rok powstania. Pełna dokumentacja fotograficzna dwóch głów wykonana przy profesjonalnym oświetleniu; po 5 fotografii każdej pracy w formacie A 4.

Zdjęcia powinny zawierać precyzyjny opis dotyczący techniki wykonania przy pracach niestandardowych i technikach własnych z podaniem wymiarów i roku realizacji).

Wymagania techniczne portfolio cyfrowego

 • format A4 (210/297 mm);
 • fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;
 • na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą
 • należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;
 • należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe.
 • wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB.

Format plików i maksymalna objętość plików zawartych w portfolio:

 • maksymalny rozmiar dla jednego pliku załączanego przez kandydata wynosi odpowiednio:
  -avi: 150.0 MB,
  -mp4: 150.0 MB,
  -jpg: 25.0 MB,
  -jpeg: 25.0 MB,
  -png: 25.0 MB,
  -doc: 25.0 MB,
  -docx: 25.0 MB,
  -odt: 25.0 MB,
  -pdf: 25.0 MB.
 • informacja o możliwych rozszerzeniach oraz limitach wyświetlana jest w panelu kandydata w szczegółach dodawania pliku.

Nazwa plików

Kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)

Jeśli portfolio jest dzielone na części:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio1

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio2 

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.