Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Terminarz

Dla kandydatów na kierunek Rzeźba stacjonarne jednolite studia magisterskie

 

 • od godz. 0001 dnia 5.05.2020 r.– do godz. 2359 dnia 29.05.2020 r. – elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Rejestracja online”
  WAŻNE!
  W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie rekrutacji w bocznym menu „Zdjęcie cyfrowe”.
 • 2–3.06.2020 r. godz. 1000–1400 – składanie w dziekanacie Wydziału dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata
 • 10.06.2020 r. ok. godz. 1500 – kwalifikacja do egzaminu praktycznego, informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus
 • 22–26.06.2020 r. – egzamin praktyczny
 • 1.07.2020 r. do. godz. 2000 – kwalifikacja do autoprezentacji, informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus
 • 6–7.07.2020 r. – autoprezentacja
 • 9.07.2020 r. do godz. 2000 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus

UWAGA!
Tegoroczny maturzysta jest zobowiązany dostarczyć do właściwego dziekanatu świadectwo dojrzałości w dniu autoprezentacji, nie później niż 7.07.2020 do godz. 1400.

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.