Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dokumenty

Wydział Scenografii

 

Dokumenty - studia stacjonarne I stopnia
(plik PDF, 119 KB)

 

 

Dokumenty - studia stacjonarne II stopnia
(plik PDF, 119 KB)

 

 

 

Zgoda - Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
(plik PDF, 106 KB)