Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Lektury do autoprezentacji

Wydział Scenografii

W ramach przygotowywania do rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o obejrzenie w teatrach, kinach, Internecie interesujących spektakli, filmów czy koncertów – wymagana jest ogólna orientacja w tzw. życiu kulturalnym polskim i zagranicznym, prasie teatralnej i kulturalnej.

Lektury przygotowujące do autoprezentacji i studiów scenograficznych (zasada ich zestawienia wynika z potrzeby zdobycia przez zdających podstawowych informacji o dziedzinie sztuki, którą mają zamiar studiować):

Nie pytamy z wiedzy zawartej w tych pracach, to nasza sugestia, mająca ułatwić kandydatom zorientowanie się w przedmiocie studiów.

 1. Allan Starski, Irena A. Stanisławska - Scenografia, Warszawa, 2013
 2. Erwin Axer – Z pamięci, Warszawa 2006;
 3. Bablet Denise – Rewolucje sceniczne XX wieku, Warszawa 1980;
 4. Ingmar Bergman – Laterna magica, Warszawa 1991;
 5. R. Chymkowski, W. Dudzik, M. Wójtowski - Wiedza o kulturze, Warszawa 2003
 6. Zygmunt Hűbner – Sztuka reżyserii, Warszawa 2014
 7. Zbigniew Raszewski – Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977
 8. Józef Kelera - Krótka historia teatru w Europie, Wrocław 2018
 9. Tadeusz Lubelski - Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, 2008
 10. Jan Kott – Kamienny potok, Londyn 1986;
 11. Zbigniew Raszewski – Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977;
 12. Przeciw konwencjom – red. Marta Fik, wyd. II, Warszawa, 1995
 13. Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku, - red. Dorota Buchwald, Dariusz Kosiński, Warszawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2020.