Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Portfolio cyfrowe

Wydział Scenografii

 

PORTFOLIO CYFROWE dla SCENOGRAFII na rok akademicki 2021/2022

 

Dla Kandydatów na STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Portfolio cyfrowe  – zbiór samodzielnie wykonanych przez kandydata prac plastycznych i projektowych ujętych w dokumencie PDF

Maksymalna liczba: 25 prac, w tym:

Prace malarskie:

Format: A4- B1

Technika: dowolna;

Temat: prace z obserwacji (martwa natura, model, pejzaż)

Liczba: nie mniej niż 5 prac malarskich (obowiązkowo)

Prace rysunkowe:

Format: A4-B1

Technika: dowolna

Temat:  rysunek całej postaci/rysunek ciała/portret/martwa natura

Liczba: nie mniej niż 5 prac rysunkowych (obowiązkowo prace dotyczące postaci)

Prace fotograficzne:

Format: A4

Technika: dowolna

Temat: fotografia przestrzeni, obiektów przestrzennych, zależnie od dotychczasowych zainteresowań i dokonań kandydata

Liczba: 5-10

Prace projektowe:

Format: A4

Technika: dowolna

Temat: dowolny

Liczba: do 5

Opcjonalnie: zdjęcia własnych prac rzeźbiarskich, prace 3D, prace wykonane technikami komputerowymi.

Wymagania techniczne portfolio

 1. format A4 (210/297 mm);
 2. fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;
 3. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą
 4. należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;
 5. należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe.
 6. wielkość pliku PDF nie powinna przekraczać 25 MB.
 7. gotowy plik należy opisać:

Nazwisko_Imię_Scenografia_porftolio

Jeśli portfolio przekroczy 25 MB, można je podzielić na więcej plików pdf. Należy je wtedy nazwać Nazwisko_Imię_Scenografia_porftolio1, Nazwisko_Imię_Scenografia_porftolio2,

 

Dla Kandydatów na STACJONARNE STUDIA II STOPNIA

Portfolio cyfrowe  – zbiór samodzielnie wykonanych przez kandydata prac plastycznych i projektowych ujętych w dokumencie PDF

Portfolio powinno zawierać maksymalnie 20 prac, świadczących o aktywności twórczej kandydata. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich.

Wymagania techniczne portfolio

 1. format A4 (210/297 mm);
 2. fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;
 3. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą
 4. należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;
 5. należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe.
 6. wielkość pliku PDF nie powinna przekraczać 25 MB.
 7. gotowy plik prosimy opisać:

Nazwisko_Imię_Scenografia_porftolio

 

Jeśli portfolio przekroczy 25 MB, można je podzielić na więcej plików pdf. Należy je wtedy nazwać Nazwisko_Imię_Scenografia_porftolio1, Nazwisko_Imię_Scenografia_porftolio2,

 

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu: 

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.