Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Opłaty

Wydział Sztuki Mediów

Numer konta bankowego


Numer konta bankowego (Wydział Sztuki MediówSTUDIA STACJONARNE

76 1240 6960 2208 0000 0620 0011


Numer konta bankowego (Wydział Sztuki MediówSTUDIA NIESTACJONARNE

58 1240 6960 2223 0000 0620 0070