Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Opłaty

Wydział Sztuki Mediów

Numer konta bankowego


Numer konta bankowego (Wydział Sztuki MediówSTUDIA STACJONARNE

76 1240 6960 2208 0000 0620 0011


Numer konta bankowego (Wydział Sztuki MediówSTUDIA NIESTACJONARNE

58 1240 6960 2223 0000 0620 0070


 

Zarządzenie nr 18/2022 Rektora ASP w Warszawie w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023 (wersja DOC)Zarządzenie nr 18/2022
Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2022 roku
w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023
(wersja DOC)

Zarządzenie nr 18/2022 Rektora ASP w Warszawie w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023 (wersja PDF)
Zarządzenie nr 18/2022
Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2022 roku
w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023
(wersja PDF)