Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Portfolio cyfrowe

Wydział Sztuki Mediów

 

PORTFOLIO CYFROWE NA KIERUNEK SZTUKA MEDIÓW
rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

 

Kandydat na kierunek Sztuka Mediów (dot.: stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia), zgodnie z Komunikatem nr 1 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, zobowiązany jest zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata portfolio cyfrowe w terminie rejestracji kandydatów. Dla każdego poziomu i formy studiów termin jest inny (patrz: Terminarz). Portfolio cyfrowe musi być cyfrowym odzwierciedleniem prac kandydata umieszczonych w teczce z pracami.

UWAGA!

Zamieszczenie portfolio cyfrowego w Internetowej Rejestracji Kandydata nie zwalnia kandydata z dostarczenia teczki z pracami. Brak teczki z pracami skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego. Brak zamieszczenia portfolio cyfrowego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, mimo dostarczenia teczki z pracami, skutkuje wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego.

Portfolio cyfrowe musi spełniać następujące warunki:

1) musi być wielostronicowym plikiem PDF;

2) format A4 (210/297 mm), układ wertykalny lub horyzontalny – według wskazówek Wydziałów;

3) fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;

4) na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą;

5) należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;

6) należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe;

7) wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB;

8) Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)
Jeśli portfolio jest dzielone na części:
Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio1
Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio2

Kandydat może dodatkowo załączyć w systemie inne prace, których nie da się zaprezentować w postaci wielostronicowego pliku PDF, format i maksymalny rozmiar dla jednego pliku załączanego przez kandydata wynosi odpowiednio:
-avi: 150.0 MB, -mp4: 150.0 MB, -jpg: 25.0 MB, -jpeg: 25.0 MB, -png: 25.0 MB, -doc: 25.0 MB, -docx: 25.0 MB, -odt: 25.0 MB,