Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Portfolio cyfrowe

PORTFOLIO CYFROWE

1. Kandydat na studia ma obowiązek zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata portfolio cyfrowe (elektroniczna teczka).

2. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata kandydat zamieszcza maksymalnie 10  plików, w tym zdjęcia, filmy i skany dokumentów.

3. Format plików i maksymalna objętość plików zawartych w portfolio:

1) maksymalny rozmiar dla jednego pliku załączanego przez kandydata wynosi odpowiednio:
-avi: 150.0 MB,
-mp4: 150.0 MB,
-jpg: 25.0 MB,
-jpeg: 25.0 MB,
-png: 25.0 MB,
-doc: 25.0 MB,
-docx: 25.0 MB,
-odt: 25.0 MB,
-pdf: 25.0 MB.
2) informacja o możliwych rozszerzeniach oraz limitach wyświetlana jest w panelu kandydata w szczegółach dodawania pliku.

4. Zawartość portfolio cyfrowego musi spełniać wymogi umieszczone w menu bocznym w „Zasadach rekrutacji”.

5. Kandydat na kierunek Sztuka Mediów zobowiązany jest przygotować portfolio cyfrowe wg następujących wytycznych:

 • format A4 (210/297 mm);
 • fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi  i „wkleić” w dokument PDF;
 • na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą 
 • należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;
 • należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe. 
 • wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB.

6. Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)

Jeśli portfolio jest dzielone na części:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio1

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio2

7. Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

    1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
    2. nie używać lampy błyskowej;
    3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
    4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.