Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Portfolio cyfrowe

Wydział Sztuki Mediów

na rok akademicki 2021/2022

Dla Kandydatów na STACJONANRE STUDIA I STOPNIA

Portfolio cyfrowe: 

Zbiór prac musi zawierać reprodukcje samodzielnie wykonanych prac:

 • prace malarskie – 5-7 sztuk
 • prace rysunkowe (w tym rysunki postaci) – 7–10 sztuk
 • pliki będące pracami fotograficznymi (dorobek własny) – 10-15 sztuk
 • a także pliki będące pracami fotograficznymi na zadany temat, ustalony i podany do publicznej wiadomości 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji – 5 sztuk

Zbiór może zawierać ponadto wybór innych realizacji artystycznych zapisanych jako pliki cyfrowe.

Internetowy System Rejestracji Kandydata umożliwia przesłanie wyłącznie 10 sztuk plików, w związku z tym sugeruje się stworzenie wielostronicowego dokumentu pdf w podziale na kategorie prac: rysunek, malarstwo, fotografia własna, fotografia na zadany temat.

Wymagania techniczne dotyczące portfolio cyfrowego:

 1. format A4 (210/297 mm);
 2. fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;
 3. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą
 4. należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;
 5. należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe.
 6. wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB.

Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)

Jeśli portfolio jest dzielone na części:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio1

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio2

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

 

Dla Kandydatów na STACJONANRE STUDIA II STOPNIA

Portfolio cyfrowe:

Zbiór prac musi zawierać reprodukcje 20-30 samodzielnie wykonanych prac świadczących o aktywności twórczej kandydata:

 • prace malarskie,
 • prace rysunkowe,
 • prace fotograficzne,
 • inne prace z zakresu sztuk wizualnych.

Zbiór może zawierać ponadto wybór innych realizacji artystycznych zapisanych jako pliki cyfrowe, również zamieszczonych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata świadczących o wrażliwości plastycznej kandydatki/kandydata.

Internetowy System Rejestracji Kandydata umożliwia przesłanie wyłącznie 10 sztuk plików, w związku z tym sugeruje się stworzenie wielostronicowego dokumentu pdf w podziale na kategorie prac: rysunek, malarstwo, fotografia, inne.

Wymagania techniczne dotyczące portfolio cyfrowego:

 1. format A4 (210/297 mm);
 2. fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;
 3. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą
 4. należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;
 5. należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe.
 6. wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB.

Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)

Jeśli portfolio jest dzielone na części:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio1

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio2

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

 

Dla Kandydatów na NIESTACJONANRE STUDIA I STOPNIA

Portfolio cyfrowe:

Zbiór prac musi zawierać reprodukcje ok. 20 samodzielnie wykonanych prac świadczących o uzdolnieniach plastycznych kandydata (prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne).

Zbiór może zawierać ponadto wybór innych realizacji artystycznych zapisanych jako pliki cyfrowe, również zamieszczonych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, świadczących o wrażliwości plastycznej kandydata.

Internetowy System Rejestracji Kandydata umożliwia przesłanie wyłącznie 10 sztuk plików, w związku z tym sugeruje się stworzenie wielostronicowego dokumentu pdf w podziale na kategorie prac: rysunek, malarstwo, fotografia, inne.

Wymagania techniczne dotyczące portfolio cyfrowego:

 1. format A4 (210/297 mm);
 2. fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;
 3. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą
 4. należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;
 5. należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe.
 6. wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB.

Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)

Jeśli portfolio jest dzielone na części:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio1

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio2

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

 

Dla Kandydatów na NIESTACJONANRE STUDIA II STOPNIA

Portfolio cyfrowe: 

Zbiór prac musi zawierać reprodukcje ok. 20 samodzielnie wykonanych prac świadczących o aktywności twórczej kandydata (prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne).

Zbiór może zawierać ponadto wybór innych realizacji artystycznych zapisanych jako pliki cyfrowe, również zamieszczonych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, świadczących o wrażliwości plastycznej kandydata.

Internetowy System Rejestracji Kandydata umożliwia przesłanie wyłącznie 10 sztuk plików, w związku z tym sugeruje się stworzenie wielostronicowego dokumentu pdf w podziale na kategorie prac: rysunek, malarstwo, fotografia, inne.

Wymagania techniczne dotyczące portfolio cyfrowego:

 1. format A4 (210/297 mm);
 2. fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;
 3. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą
 4. należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;
 5. należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe.
 6. wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB.

Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)

Jeśli portfolio jest dzielone na części:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio1

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio2

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.