Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Tematy do teczek

Wydział Sztuki Mediów

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

SZTUKA MEDIÓW

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA

 

Temat prac, które muszą znaleźć się w teczce/portfolio kandydata na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Sztuka mediów:

„GRANICA”

Na zadany temat należy przygotować 5 prac fotograficznych w formacie 20×30 cm.

Podstawa:

Rozdział XI Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2022/2023.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni