Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyniki egzaminów (studia stacjonarne)

Wyniki wraz z listami rekrutacyjnymi podsumowującymi proces rekrutacji znajdziesz logując się na swoje konto kandydata w Akademusie.
Własne osiągnięcia znajdziesz w zakładce “Etapy rekrutacji”, a listy rekrutacyjne w zakładce “Pliki rekrutacyjne”.
UWAGA!
Przypominamy, że kandydaci biorący udział w rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Sztuka Mediów, którzy pozytywnie zaliczyli pierwszy etap egzaminów, ale nie zostali przyjęci na studia stacjonarne, mogą brać udział w rekrutacji na niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek Sztuka Mediów i zgodnie z regulaminem rekrutacji przechodzą do drugiego etapu rekrutacji na studiach niestacjonarnych. Wystarczy złożyć swoją kandydaturę.