Terminarz rekrutacji na niestacjonarne studia I i II stopnia dla kierunku Architektura Wnętrz

Terminarz dla niestacjonarnych studiów I stopnia  Terminarz dla niestacjonarnych studiów II stopnia