Terminarz rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Grafika – Wydział Grafiki

ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Termin wrześniowyWAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.


  • 18.09.2019 r. godz. 1000–1800 – składanie dokumentów* i portfolio, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata

  • 20.09.2019 r. ok godz. 1300 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu się do systemu Akademus

 *Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.


Przeniesienia na niestacjonarne studia I stopnia kierunek Grafika

rok akademicki 2019/2020


  • 16.09.2019 r. godz. 1400–1800 oraz 17.09.2019 r. godz. 1000–1400 – przyjmowanie dokumentów w sprawie przeniesień na licencjackie studia niestacjonarne

  • 19.09.2019 r. godz. 1700komisja ds. przeniesień na licencjackie studia niestacjonarne

 

Plik do pobrania:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019