Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Terminarz rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz

ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Termin lipiecWAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.


  • 08–17.07.2019 r. godz. 1000–1400 (w dni powszednie) – składanie w dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata

  • 18.07.2019 r. od godz. 1100 (sala nr 4 i 5 WAW) – autoprezentacja

  • 19.07.2019 r. ok. godz. 1100 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna po zalogowaniu się do systemu Akademus

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.


 Plik do pobrania: