Terminarz rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia kierunek Wzornictwo

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.

  • 0913.09.2019 r. 12:00–14:00 – (z wyjątkiem środy!!!) składanie dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata

(dokumenty można przesłać pocztą po uprzednim ustaleniu telefonicznym/mailowym, pod warunkiem ich otrzymania przez dziekanat nie później niż do 09.09.2019)

  • 16.09.2019 r. godz. 16:00 – kwalifikacja do autoprezentacji, informacja dostępna po zalogowaniu się do systemu Akademus
  • 18.09.2019 r.  godz. 9:00 – autoprezentacja
  • 20.09.2019 r.  ok. godz. 12:00 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych, informacja dostępna również po zalogowaniu się do systemu Akademus

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.


Przeniesienia

Studia II stopnia Wydział Wzornictwo

rok akademicki 2019/2020

  • do 16.09.2019 r. godz. 12:00–14:00 – (z wyjątkiem środy!!!) przyjmowanie dokumentów w sprawie przeniesień na studia II stopnia
  • 17.09. 2019 r.  – decyzje w sprawie przeniesień na studia II stopnia

Plik do pobrania:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019