Terminarz rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Sztuka Mediów

ROK AKADEMICKI 2019/2020WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.


  • 01-02.07.2019 r.(poniedziałek 1100–1400 , wtorek godz. 1000–1400) – składanie dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata

  • 08.07.2019 r. (poniedziałek)  godz. 2000 – kwalifikacja do autoprezentacji, informacja dostępna po zalogowaniu się do systemu Akademus

  • 10.07.2019 r. (środa) od godz. 1000 – autoprezentacja

  • 15.07.2019 r. (poniedziałek) do godz. 2000 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu się do systemu Akademus

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.


Plik do pobrania:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019