Terminarz rekrutacji na wieczorowe studia II stopnia na kierunku Grafika – Wydział Grafiki

ROK AKADEMICKI 2019/2020

Studia wieczorowe


Studia wieczorowe – WYDŁUŻENIE REJESTRACJI ON-LINE DO 16.09.2019 do godz. 14:00


WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.


  • 16.09.2019 r. godz. 10:00–18:00 oraz 17.09.2019 r. godz. 10:00–14:00 – składanie dokumentów*
    i portfolio, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata

  • 18.09.2019 r. ok godz. 16:00 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu do systemu Akademus

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.


Przeniesienia na wieczorowe niestacjonarne studia II stopnia kierunek Grafika

rok akademicki 2019/2020

  • 16.09.2019 r. godz. 10:00–18:00 oraz 17.09.2019 r. godz. 10:00–14:00 – przyjmowanie dokumentów w sprawie przeniesień na wieczorowe niestacjonarne studia II stopnia

  • 17.09. 2019 r. godz. 17:00 – komisja ds. przeniesień na wieczorowe niestacjonarne studia II stopnia

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019