Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Terminarz

Dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia i stacjonarne jednolite studia magisterskie z wyjątkiem kierunku Grafika, kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki oraz kierunku prowadzonego przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

 • od godz. 0001 dnia 5.05.2020 r.– do godz. 2359 dnia 29.05.2020 r. – elektroniczna rejestracja kandydatów
 • 2–3.06.2020 r. 1000–1400 – składanie w dziekanacie Wydziału dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata
 • 10.06.2020 r. do godz. 1500 – kwalifikacja do egzaminu praktycznego, informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus
 • 22–26.06.2020 r. – egzamin praktyczny – czas trwania jest zależny od wybranego kierunku
 • 1.07.2020 r. do. godz. 2000 – kwalifikacja do autoprezentacji, informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus
 • 6-7.07.2020 r. – autoprezentacja
 • 9.07.2020 r. do godz. 2000 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta jest zobowiązany dostarczyć do właściwego dziekanatu świadectwo dojrzałości w dniu autoprezentacji, nie później niż 7.07.2020 do godz. 1400.

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.


Dla kandydatów na  kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

 • od godz. 0001 dnia 5.05.2020 r.– do godz. 2359 dnia 29.05.2020 r. – elektroniczna rejestracja kandydatów
 • 2–3.06.2020 r. 1000–1400 – składanie w dziekanacie Wydziału dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata
 • 06.2020 r. ok. godz. 1500 – kwalifikacja do egzaminu praktycznego, informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus
 • 22–26.06.2020 r. – egzamin praktyczny
 • 1.07.2020 r. do. godz. 2000 – kwalifikacja do autoprezentacji, informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus
 • 6.07.2020 r. godz. 1000 – test z chemii dla kandydatów, którzy nie zdawali chemii na maturze
 • 6.07.2020 r. od godz. 14007.07.2020 r. – autoprezentacja
 • 9.07.2020 r. do godz. 2000 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta jest zobowiązany dostarczyć do właściwego dziekanatu świadectwo dojrzałości w dniu autoprezentacji, nie później niż 7.07.2020 do godz. 1400.

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.


Dla kandydatów na kierunek Grafika – stacjonarne jednolite studia magisterskie

 • od godz. 0001 dnia 5.05.2020 r.– do godz. 2359 dnia 29.05.2020 r. – elektroniczna rejestracja kandydatów
 • 2–3.06.2020 r. godz. 1000–1400 – składanie w dziekanacie Wydziału dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata
 • 22–25.06.2020 r. – ocena prac plastycznych połączona z autoprezentacją
 • 26.06.2020 r. do godz. 2000 – kwalifikacja do egzaminu praktycznego, informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus
 • 29.06–1.07.2020 r. – egzamin praktyczny
 • 9.07.2020 r. do godz. 2000 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta będący kandydatem na studia na kierunek Grafika jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu świadectwo dojrzałości w terminie do dnia 6.07.2020 do godz. 1400

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.


Dla kandydatów na kierunek Badania artystyczne stacjonarne studia I stopnia Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

 • od godz. 0001 dnia 5.05.2020 r.– do godz. 2359 dnia 10.06.2020 r. – elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Rejestracja online”

WAŻNE!
W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie rekrutacji w bocznym menu „Zdjęcie cyfrowe”

 • 18-19.06.2020 r. 1000–1400 – składanie w dziekanacie Wydziału dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata
 • 30.06.2020 r. do. godz. 1500 – kwalifikacja do autoprezentacji, informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus
 • 6-7.07.2020 r. – autoprezentacja
 • 9.07.2020 r. do godz. 2000 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta jest zobowiązany dostarczyć do właściwego dziekanatu świadectwo dojrzałości w dniu autoprezentacji, nie później niż 7.07.2020 do godz. 1400.

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.


Terminarz rekrutacji na kierunek Architektura Wnętrz
Plik do pobrania: