Terminarz dla Wydziału Architektury Wnętrz ( studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)


Dla kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek Architektura Wnętrz


• 11-19 września 2017 r. (koniec rejestracji: 19.09.2017 godz. 14)– zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie formularza dla kandydatów – na stronie internetowej www.asp.waw.pl


11-20 września 2017 r. godz. 10 – 14, w dni powszednie – składanie teczek i dokumentów przez kandydatów
w Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz przy ul. Myśliwieckiej 8


• 21 września 2017 r. od godz.10 – prezentacja prac (teczek) oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem


• 22 września 2017 r. ok. godz. 14 – ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
na I rok studiów licencjackich pierwszego stopnia


Dla kandydatów na niestacjonarne studia drugiego stopnia kierunek Architektura Wnętrz


• 11-18 września 2017 r. (koniec rejestracji: 18.09.2017 godz. 14)– zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie formularza dla kandydatów – na stronie internetowej www.asp.waw.pl


• 11-19 września 2017 r. godz. 10 – 14, w dni powszednie – składanie teczek i dokumentów przez kandydatów w Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz przy ul. Myśliwieckiej 8


• 19 września 2017 r. ok. godz. 16 – ogłoszenie list kandydatów dopuszczonych i niedopuszczonych do autoprezentacji


• 21 września 2017 r. od godz. 15 – autoprezentacja


• 22 września 2017 r. po godz. 14 – ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
na I rok studiów magisterskich drugiego stopnia


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019