Terminarz dla kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek Rzeźba


19-28.06.2017 r. – zgłoszenie elektroniczne kandydata – wypełnienie formularza dla kandydatów – na stronie internetowej www.asp.waw.pl


• 29-30.06.2017 r. g. 10-14 – składanie w dziekanacie Wydziału Rzeźby (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 p. A.01, antresola) dokumentów, portfolio, dokumentacji osiągnięć artystycznych i wyników w nauce w trakcie odbywania studiów pierwszego stopnia (suplement), dokumentacji fotograficznej i opisu pracy dyplomowej licencjackiej; teczki powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata


• 06.07.2017 r. ok. godz. 15 – opublikowanie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na I rok studiów II stopnia


 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019